Zezwalam na ciasteczka

Ciasteczka na stronie internetowej Wizz Air

Pliki cookie stosowane są w celu usprawnienia korzystania z naszej witryny. Jeżeli użytkownik będzie korzystać z witryny Wizz Air nie zmieniając ustawień plików cookie, uznamy, że wyraził on zgodę na otrzymywanie wszystkich plików cookie w witrynie Wizz Air. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie. Dalsze informacje można znaleźć w Polityce plików cookie.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Odprawa
DODAJ TORBĘ
Znajdź rezerwację

Wprowadź nazwę użytkownika (adres e-mail) Wysyłamy nowe hasło pod zarejestrowany adres e-mail.


Zarejestruj się

WARUNKI PROMOCJI BILECIKOWE

Pasażer: Osoba korzystająca z usług transportowych Wizz Air

Klient: Pasażer lub osoba trzecia działająca w imieniu Pasażera, która inicjuje otwarcie Konta WIZZ oraz dokonuje płatności poprzez Konto WIZZ.

Konto WIZZ: Konto, na którym śledzone są zakupy i bieżące saldo klienta.

Waluta bazowa: Waluta, w której Klient otrzymuje kredyt na Konto WIZZ za pierwszym razem i w której utrzymywane jest saldo Konta WIZZ.

Promocja Bilecikowe ma jedynie zastosowanie do rynku polskiego (loty z/do Polski) i jest dostępna wyłącznie na polskiej wersji językowej wizzair.com.

Promocja ma zastosowanie do rezerwacji, które obejmują dzieci poniżej 14 roku życia i/lub niemowlęta; ich łączna liczba nie może przekraczać 4.

Promocja ma jedynie zastosowanie do rezerwacji indywidualnych (do 2 osób dorosłych w jednej rezerwacji).

Rezerwacje grupowe są z promocji wyłączone.

W przypadku rezerwacji obejmujących dzieci i/lub niemowlęta, 50% ceny biletu dziecka i opłaty za niemowlę zostanie automatycznie przelane na Konto WIZZ z którego dokonano rezerwacji, jako zasilenie konta.

Zasilenie konta wynikające z Promocji Bilecikowe dokonane zostanie w walucie Konta WIZZ.

Suma zasilenia obliczana jest wyłącznie od ceny biletu z wyłączeniem opłaty administracyjnej. Sumę uzyskaną z tytułu promocji można wykorzystać na zakup lotów, których operatorem jest Wizz Air Hungary Ltd. (Wizz Air) oraz wszelkich usług dostępnych w odpowiednim procesie rezerwacyjnym na wizzair.com za wyjątkiem usługi wynajmu samochodów, a także na aplikacjach mobilnych oraz za w Call Center, w ciągu jednego roku od zasilenia. Daty podróży nie podlegają żadnym ograniczeniom. Ważność zasilenia nie może być przedłużona.

Suma dostępna na Koncie WIZZ może zostać wykorzystana do zapłaty za rezerwacje dokonywane dla Klienta oraz maksimum 4 innych osób podróżujących wraz z Klientem (rodzina, znajomi itp.) Suma ta może również zostać wykorzystana do zmiany godzin oraz tras istniejących rezerwacji Klienta. W przypadku rezerwacji opłacanych z Konta WIZZ, Klient musi być jednym z podróżujących Pasażerów.

Jeśli kwota na Koncie WIZZ nie wystarcza do opłacenia pełnej sumy rezerwacji, możliwe jest opłacenie różnicy kartą kredytową.

W przypadku rezerwacji dokonywanych w innej walucie niż Waluta Bazowa Konta WIZZ, kwota w walucie rezerwacji zostanie przeliczona na Walutę Bazową, po czym zostanie odliczona z Konta WIZZ

Sumy, którymi zostaje zasilone Konto WIZZ, nie podlegają zwrotowi ani przeniesieniu.

Konto WIZZ nie może być wykorzystywane do zakupu lotów, których operatorem są Wizz Air Ukraine Airlines.

O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, usługi zakupione od Wizz Air z wykorzystaniem sum zapisanych na Koncie WIZZ podlegają Ogólnym Warunkom Przewozu Wizz Air.

Promocja Dziecięca będzie dostępna do 14/4/2014.

Wizz Air zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Warunków w dowolnym terminie bez uprzedniego powiadomienia. Wizz Air poinformuje wszystkich Klientów i Pasażerów o takich zmianach na swojej stronie internetowej (wizzair.com).