Zezwalam na ciasteczka

Ciasteczka na stronie internetowej Wizz Air

Pliki cookie stosowane są w celu usprawnienia korzystania z naszej witryny. Jeżeli użytkownik będzie korzystać z witryny Wizz Air nie zmieniając ustawień plików cookie, uznamy, że wyraził on zgodę na otrzymywanie wszystkich plików cookie w witrynie Wizz Air. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie. Dalsze informacje można znaleźć w Polityce plików cookie.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Odprawa
DODAJ TORBĘ
Znajdź rezerwację

Wprowadź nazwę użytkownika (adres e-mail) Wysyłamy nowe hasło pod zarejestrowany adres e-mail.


Zarejestruj się

WIZZ Voucher

Jeśli pasażer posiada bon Wizz, może go również wykorzystać do zarezerwowania biletu.Ewentualną pozostałą kwotę należy uiścić za pomocą karty bankowej.

Zasady korzystania z bonu:

-      Bony można realizować na stronie internetowe wizzair.com lub za pośrednictwem telecentrum Wizz Air.

-      Bon można zrealizować, rezerwując dowolny planowy lot obsługiwany przez linie lotnicze Wizz Air Hungary Ltd. („Wizz Air”).

-      Podróż musi zakończyć się przed upłynięciem daty ważności bonu. Po tym terminie bon jest nieważny.

-      W przypadku niewykorzystania bonu w całości w momencie dokonywania rezerwacji pozostała kwota jest bezzwrotna. Wartość niewykorzystanych bonów oraz niewykorzystanych biletów nie podlega zwrotowi. Nie można przedłużyć okresu ważności bonu.

-      Bony pokrywają koszt przelotu liniami Wizz Air (w tym podatki i opłaty) oraz koszt usług dodatkowych dostępnych do zakupu wraz z przelotami podczas dokonywania rezerwacji (np. opłata za dziecko, pierwszeństwo wejścia na pokład, dodatkowa przestrzeń na nogi, opłaty za bagaż). Z bonów nie można korzystać w celu zakupu usług, które nie są obecne podczas dokonywania standardowej rezerwacji (w tym m.in. wynajem samochodu, parking na lotnisku, hotele).

-      Jeśli bon nie pokrywa całej wartości przelotu, należy dokonać dodatkowej płatności za pomocą karty bankowej. Bony nie są ważne wraz z płatnością za pomocą przelewu bankowego lub konta WIZZ.

 

-      Bon można wykorzystać do dokonania rezerwacji w walucie innej od tej wyszczególnionej na bonie. Cena wybranych usług i/lub biletów zostanie wymieniona na walutę wybraną do zapłaty podczas dokonywania rezerwacji na podstawie kursu wymiany walut wykorzystywanego przez Wizz Air w momencie rezerwacji.

 

-      W celu dokonania rezerwacji można wykorzystać tylko jeden bon.

-      Nie można wykorzystywać bonów do dodawania usług do rezerwacji już po jej dokonaniu lub do zmiany lotu bądź nazwiska.

-      Wykorzystywanie biletów oraz przewozu lotniczego świadczonego przez linie lotnicze Wizz Air podlega Ogólnym warunkom przewozu Wizz Air.

 

-      Oferowanie bonów przez strony trzecie, w szczególności na aukcjach internetowych lub innych platformach internetowych, jest kategorycznie zabronione.Warunki kuponu lotniczego:

- Kupon lotniczy może zostać wykorzystany na podróż jednego pasażera w jedną stronę. Kupon pokrywa cenę biletu, podatki, opłaty i opłatę manipulacyjną.

- Kupon nie pokrywa ceny usług opcjonalnych (pierwszeństwo wejścia na pokład, miejsce z dodatkową przestrzenią na nogi itp.) ani dużego bagażu podręcznego, bagażu rejestrowanego bądź opłat za bagaż nadmiarowy. Kupon nie pokrywa kosztu odprawy na lotnisku.

- Koniec podróży musi przypadać przed dniem daty ważności kuponu. Prosimy sprawdzić rozkład lotów na stronie wizzair.com.

- Rezerwacji należy dokonać za pośrednictwem Telecentrum Wizz Air nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży.

- Numery Telecentrum można znaleźć na stronie internetowej wizzair.com.

- Podczas rezerwacji należy podać kod i numer kuponu.

- Liczba biletów, które można zarezerwować z użyciem kuponów, jest ograniczona i zależy od dostępności miejsc. Dostępność miejsc jest ograniczona w szczególności podczas okresów świątecznych, ferii szkolnych oraz ważnych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Telecentrum Wizz Air zapewni informacje dotyczące liczby miejsc dostępnych w celu rezerwacji biletów z użyciem kuponu. Wizz Air dokona żądanej rezerwacji lub zaproponuje inne terminy podróży, w zależności od dostępności miejsc.

- Wykorzystanie biletów i przewozu lotniczego zapewnianych przez firmę Wizz Air podlega Ogólnym Warunkom Przewozu Wizz Air.

- Wartość niewykorzystanych kuponów i biletów nie podlega zwrotowi.

- W przypadku zmiany imienia lub nazwiska pasażera, terminu podróży lub destynacji (zwanymi „zmianą rezerwacji”) zostanie pokryta bieżąca opłata administracyjna, jednakże nie zostanie opłacona różnica pomiędzy oryginalną a nową ceną biletu, podatkami i opłatami. Zmiany rezerwacji można dokonać nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży. Zmiany terminu podróży można dokonać na co najmniej 30 dni przed zmodyfikowaną datą rozpoczęcia podróży.