Zezwalam na ciasteczka

Ciasteczka na stronie internetowej Wizz Air

Pliki cookie stosowane są w celu usprawnienia korzystania z naszej witryny. Jeżeli użytkownik będzie korzystać z witryny Wizz Air nie zmieniając ustawień plików cookie, uznamy, że wyraził on zgodę na otrzymywanie wszystkich plików cookie w witrynie Wizz Air. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie. Dalsze informacje można znaleźć w Polityce plików cookie.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Odprawa
DODAJ TORBĘ
Znajdź rezerwację

Wprowadź nazwę użytkownika (adres e-mail) Wysyłamy nowe hasło pod zarejestrowany adres e-mail.


Zarejestruj się

Wprowadź dane Privilege Pass i naciśnij przycisk „Kontynuuj”

Dorośli 1

Twoje informacje o pasażerach są niekompletne. Sprawdź wyróżnione pola poniżej, by ukończyć rezerwację.

UŻYCIE ZNAKÓW SPECJALNYCH: podaj swoje imię i nazwisko dokładnie tak, jak widnieje na dokumencie podróżnym. Nie stosuj inicjałów, akcentów ani znaków specjalnych. Używaj wielkich liter alfabetu łacińskiego (A-Z), małych liter alfabetu łacińskiego (a-z), kropek (.) i spacji ( ).

UŻYCIE ZNAKÓW SPECJALNYCH: podaj swoje imię i nazwisko dokładnie tak, jak widnieje na dokumencie podróżnym. Nie stosuj inicjałów, akcentów ani znaków specjalnych. Używaj wielkich liter alfabetu łacińskiego (A-Z), małych liter alfabetu łacińskiego (a-z), kropek (.) i spacji ( ).


WARUNKI USŁUGI WIZZ Privilege Pass

Wyłączenia/ograniczenia:

1. Definicje

Wizz Air oznacza firmę Wizz Air Hungary Ltd.

WIZZ Privilege Pass to roczny program członkowski, który uprawnia swoich członków do dodawania usługi pierwszeństwa wejścia na pokład oraz dużego bagażu podręcznego do rezerwacji lotu obsługiwanego przez linię lotniczą Wizz Air, bez konieczności uiszczania opłaty za pierwszeństwo wejścia na pokład lub duży bagaż podręczny.

Członek to osoba korzystająca z pasażerskich usług transportowych linii lotniczej Wizz Air oraz której nazwisko zostaje podane jako nazwisko członka programu Wizz Privilege Pass podczas procesu zakupu członkostwa w tym programie.

Opłata za bagaż oznacza opłatę uiszczaną przez pasażera za każdą sztukę bagażu rejestrowanego, jak zdefiniowano na stronie wizzair.com.

WIZZ Reserved Seat to usługa zapewniająca pasażerowi miejsce w pierwszych dwóch rzędach kabiny. Korzystanie z tej usługi podlega pewnym ograniczeniom, które można sprawdzić na stronie wizzair.com.

Opłata za usługę WIZZ Reserved Seat to opłata uiszczana przez pasażera za tę usługę, jak zdefiniowano na stronie wizzair.com.

Duży bagaż podręczny oznacza jedną sztukę nierejestrowanego bagażu, którą pasażer może wnieść ze sobą na pokład samolotu, jak zdefiniowano w polityce dotyczącej limitu bagażu linii lotniczej Wizz Air na stronie wizzair.com.

Opłata za duży bagaż podręczny to opłata uiszczana przez pasażera za każdą sztukę dużego bagażu podręcznego, jak zdefiniowano na stronie wizzair.com.

Pierwszeństwo wejścia na pokład Wizz Xpress to usługa zapewniająca pasażerom pierwszeństwo wejścia na pokład samolotu.

Dodatkowa przestrzeń na nogi WIZZ XXLong to usługa, która umożliwia pasażerom jedno z najbardziej komfortowych miejsc w samolocie, w rzędach z wyjściem awaryjnym. Korzystanie z tej usługi podlega pewnym ograniczeniom, które można sprawdzić na stronie wizzair.com.

2. Zakup usługi WIZZ Privilege Pass, prawa członka

2.1. Członek może zakupić usługę WIZZ Privilege Pass
- podczas dokonywania rezerwacji online wraz z dokonaniem opłaty za usługę WIZZ Privilege Pass lub

- lub oddzielnie na stronie wizzair.com

2.2. Podczas zakupu usługi WIZZ Privilege Pass zostanie pobrana roczna opłata członkowska.

2.3. Firma Wizz Air zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty za usługę WIZZ Priory Pass w dowolnym czasie i bez powiadomienia członka. Wzrost opłaty rocznej będzie obowiązywać w momencie odnowienia członkostwa w programie WIZZ Privilege Pass.

2.4. W przypadku anulowania usługi WIZZ Privilege Pass członkom nie będzie przysługiwał żaden zwrot opłat za członkostwo w programie.

2.5. Usługa WIZZ Privilege Pass jest powiązana jedynie z osobą wskazaną jako członek programu WIZZ Privilege Pass podczas procesu zakupu usługi WIZZ Privilege Pass. Członek jest uprawniony do korzystania z usługi WIZZ Privilege Pass wyłącznie w przypadku własnych rezerwacji lotniczych (np. członek zostanie wskazany jako pasażer podczas procesu dokonywania rezerwacji na lot, w przypadku którego chciałby on skorzystać ze swojego członkostwa w programie WIZZ Privilege Pass).

2.6. Członek może zamienić pierwszeństwo wejścia na pokład WIZZ Xpress na dodatkową przestrzeń na nogi WIZZ XXLong or WIZZ Reserved Seat. W takim przypadku podczas dokonywania rezerwacji członek opłaci tylko różnicę między opłatą za pierwszeństwo wejścia na pokład Wizz Xpress a opłatą za dodatkową przestrzeń na nogi WIZZ XXLong lub opłatą za usługę WIZZ Reserved Seat (odpowiednio).

2.7. Członkowie programu nie mogą zamienić bezpłatnego dużego bagażu podręcznego na bagaż rejestrowany za pomocą opcji „dodaj usługę” w obszarze „moje rezerwacje”, „rezerwacje” lub „odprawa”.

3. Ważność usługi WIZZ Privilege Pass

3.1. Okres ważności usługi WIZZ Privilege Pass trwa przez 12 kolejnych miesięcy, od dnia zakupu (tj. uiszczenia opłaty za usługę Wizz Privilege Pass) (data rozpoczęcia) do dnia przypadającego przed rocznicą daty rozpoczęcia (włącznie).

4. Różne

4.1. Członkostwo nie jest dostępne dla dzieci w wieku do 14 lat.

4.2. Usługa WIZZ Privilege Pass nie jest ważna w przypadku lotów obsługiwanych przez linię lotniczą Wizz Air Ukraine Airlines LLC.

4.3. Usługi WIZZ Privilege Pass nie można przenieść na inną osobę. Zmiana nazwiska członka programu Wizz Privilege Pass nie jest możliwa. Członkowie muszą bezzwłocznie poinformować linię lotniczą Wizz Air, jeśli dowiedzą się o nieautoryzowanym użyciu ich członkostwa w programie WIZZ Privilege Pass.

4.4. Członkowie nie mogą zakupić biletów, korzystając ze swojego członkostwa w programie WIZZ Privilege Pass w celu ich ponownej sprzedaży. Zmiana nazwiska pasażerów w danej rezerwacji nie jest możliwa w przypadku, kiedy wykorzystano usługę WIZZ Privilege Pass w celu dokonania rezerwacji. Korzyści płynące z członkostwa w programie WIZZ Privilege Pass są również dostępne w przypadku nowego lotu, w sytuacji dobrowolnej zmiany lotu lub zmiany rozkładu lotów przez Wizz Air.

4.5. Z wyjątkiem sytuacji wyszczególnionych w Warunkach usługi zakupione u linii lotniczej Wizz Air podlegają Ogólnym Warunkom Przewozu linii lotniczej WIZZ Air. Okres zdefiniowany w Ogólnym Warunkach Przewozu linii lotniczej WIZZ Air ma takie samo znaczenia jak w niniejszych Warunkach, chyba że wskazano inaczej.

4.6. WIZZ Air wyraźnie zakazuje oferowania usługi WIZZ Privilege Pass w celach komercyjnych przez członka lub stronę trzecią, szczególnie na aukcjach internetowych lub innych platformach internetowych.

4.7. Ta oferta jest aktualna aż do wycofania. Klient oświadcza, że zapoznał się z warunkami wyszczególnionymi w obecnych Warunkach.

4.8. WIZZ Air zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w każdym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. WIZZ Air poinformuje wszystkich Członków o takich zmianach na swojej stronie internetowej (wizzair.com).

4.9. Wizz Air nie będzie ponosić odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z jakiegokolwiek niewłaściwego wykorzystania usługi Wizz Privilege Pass, jej utraty lub wyjawienia osobom trzecim.

4.10. We Warunki będą interpretowane i będą obowiązywać we wszystkich przypadkach zgodnie z przepisami prawa węgierskiego. Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane głównie za pomocą dyskusji między stronami.

Umowa wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2013 r.

Podsumowanie

    Suma w0,00 Ft0,00 €0,00 lv0,00 Kč0,00 zł0,00 £0,00 kr0,00 lei0,00 kr0,00 din0,00 UAH0,00 kn0,00 $0,00 MKD0,00 SFr0,00 Dhs0,00 ₪0,00 KM0,00 GEL