Zezwalam na ciasteczka

Ciasteczka na stronie internetowej Wizz Air

Pliki cookie stosowane są w celu usprawnienia korzystania z naszej witryny. Jeżeli użytkownik będzie korzystać z witryny Wizz Air nie zmieniając ustawień plików cookie, uznamy, że wyraził on zgodę na otrzymywanie wszystkich plików cookie w witrynie Wizz Air. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie. Dalsze informacje można znaleźć w Polityce plików cookie.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Odprawa
DODAJ TORBĘ
Znajdź rezerwację

Wprowadź nazwę użytkownika (adres e-mail) Wysyłamy nowe hasło pod zarejestrowany adres e-mail.


Zarejestruj się

Wprowadź dane Privilege Pass i naciśnij przycisk „Kontynuuj”

Dorośli 1

Twoje informacje o pasażerach są niekompletne. Sprawdź wyróżnione pola poniżej, by ukończyć rezerwację.

UŻYCIE ZNAKÓW SPECJALNYCH: podaj swoje imię i nazwisko dokładnie tak, jak widnieje na dokumencie podróżnym. Nie stosuj inicjałów, akcentów ani znaków specjalnych. Używaj wielkich liter alfabetu łacińskiego (A-Z), małych liter alfabetu łacińskiego (a-z), kropek (.) i spacji ( ).

UŻYCIE ZNAKÓW SPECJALNYCH: podaj swoje imię i nazwisko dokładnie tak, jak widnieje na dokumencie podróżnym. Nie stosuj inicjałów, akcentów ani znaków specjalnych. Używaj wielkich liter alfabetu łacińskiego (A-Z), małych liter alfabetu łacińskiego (a-z), kropek (.) i spacji ( ).


WARUNKI USŁUGI WIZZ Privilege Pass

Wyłączenia/ograniczenia:

1. Definicje

Opłata za bagaż oznacza opłatę określoną na stronie wizzair.com uiszczaną przez pasażera za każdą sztukę bagażu rejestrowanego.

Dodatkowa przestrzeń na nogi to usługa, która umożliwia pasażerom zajęcie jednego z najbardziej komfortowych miejsc w samolocie, w rzędach przy wyjściach awaryjnych. Korzystanie z tej usługi podlega pewnym ograniczeniom, które można sprawdzić na stronie wizzair.com.

Miejsce w pierwszym rzędzie to usługa, która umożliwia pasażerom zajęcie miejsca w pierwszym rzędzie kabiny. Korzystanie z tej usługi podlega pewnym ograniczeniom, które można sprawdzić na stronie wizzair.com.

Duży bagaż podręczny oznacza jedną sztukę nierejestrowanego bagażu, którą pasażer może wnieść ze sobą na pokład samolotu, zgodnie z zasadami dotyczącymi limitu bagażu linii lotniczej Wizz Air na stronie wizzair.com.

Opłata za duży bagaż podręczny oznacza opłatę określoną na stronie wizzair.com uiszczaną przez pasażera za każdą sztukę dużego bagażu podręcznego.

Członek to osoba korzystająca z pasażerskich usług transportowych linii lotniczej Wizz Air, której nazwisko zostało podane jako nazwisko członka programu Wizz Privilege Pass podczas zakupu członkostwa w tym programie.

Priorytet wejścia na pokład to usługa, która zapewnia pasażerowi pierwszeństwo wejścia na pokład samolotu.

Opłata za wybór miejsca oznacza opłatę uiszczaną przez pasażera za każde indywidualnie wybrane miejsce zgodnie z definicją na stronie wizzair.com.

Miejsce z przodu samolotu to usługa, która umożliwia pasażerom zajęcie miejsca w rzędach 2-4 w kabinie samolotu A320 lub w rzędach 2-5 w kabinie samolotu A321. Korzystanie z tej usługi podlega pewnym ograniczeniom, które można sprawdzić na stronie wizzair.com.

Wizz Air oznacza firmę Wizz Air Hungary Ltd.

WIZZ Privilege Pass to roczny program członkowski, który uprawnia jego członków do dodawania usługi priorytetu wejścia na pokład, wyboru dowolnego miejsca (w tym miejsca w pierwszym rzędzie, miejsca z przodu samolotu lub miejsca z dodatkową przestrzenią na nogi) oraz dużego bagażu podręcznego do rezerwacji lotu obsługiwanego przez linię lotniczą Wizz Air, bez konieczności uiszczania opłaty za priorytet wejścia na pokład, wybór miejsca lub duży bagaż podręczny.

2. Zakup usługi WIZZ Privilege Pass, prawa członka

2.1.  Członek może zakupić usługę WIZZ Privilege Pass
–       podczas dokonywania rezerwacji online wraz z uiszczeniem opłaty za usługę WIZZ Privilege Pass lub
–       oddzielnie na stronie wizzair.com

2.2.  Podczas zakupu usługi WIZZ Privilege Pass zostanie pobrana roczna opłata członkowska.

2.3. Wizz Air zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty za usługę WIZZ priorytet wejścia na pokład w dowolnym czasie i bez powiadomienia członka. Wzrost opłaty rocznej będzie obowiązywać w momencie odnowienia członkostwa w programie WIZZ Privilege Pass.

2.4. W przypadku anulowania usługi WIZZ Privilege Pass członkom nie przysługuje zwrot żadnych opłat za członkostwo w programie.

2.5. Usługa WIZZ Privilege Pass jest powiązana jedynie z osobą wskazaną jako członek programu WIZZ Privilege Pass podczas zakupu usługi WIZZ Privilege Pass. Członek jest uprawniony do korzystania z usługi WIZZ Privilege Pass wyłącznie w przypadku własnych rezerwacji lotniczych (tj. gdy członek jest wskazany jako pasażer podczas dokonywania rezerwacji na lot, w przypadku którego chce skorzystać ze swojego członkostwa w programie WIZZ Privilege Pass).

2.6. Członek programu nie może zamienić bezpłatnego dużego bagażu podręcznego na bagaż rejestrowany za pomocą opcji „Dodaj usługę” w obszarze „Moje rezerwacje”, „Rezerwacje” lub „Odprawa”.

3. Ważność usługi WIZZ Privilege Pass

3.1. Okres ważności usługi WIZZ Privilege Pass trwa przez 12 kolejnych miesięcy, od dnia zakupu (tj. uiszczenia opłaty za usługę Wizz Privilege Pass; data rozpoczęcia) do dnia przypadającego przed rocznicą daty rozpoczęcia (włącznie).

4. Różne

4.1. Członkostwo nie jest dostępne dla dzieci w wieku do 14 lat.

4.2. Usługi WIZZ Privilege Pass nie można przenieść na inną osobę. Zmiana nazwiska członka programu Wizz Privilege Pass nie jest możliwa. Członkowie muszą bezzwłocznie poinformować linię lotniczą Wizz Air, jeśli dowiedzą się o nieautoryzowanym użyciu ich członkostwa w programie WIZZ Privilege Pass.

4.3. Członkowie nie mogą zakupić biletów, korzystając ze swojego członkostwa w programie WIZZ Privilege Pass w celu ich ponownej sprzedaży. Zmiana nazwiska pasażerów w danej rezerwacji nie jest możliwa w przypadku, gdy wykorzystano usługę WIZZ Privilege Pass, aby dokonać rezerwacji. Korzyści płynące z członkostwa w programie WIZZ Privilege Pass są również dostępne w przypadku nowego lotu – w sytuacji dobrowolnej zmiany lotu lub zmiany rozkładu lotów przez Wizz Air.

4.4. Z wyjątkiem sytuacji wyszczególnionych w Warunkach usługi zakupione w linii lotniczej Wizz Air podlegają Ogólnym Warunkom Przewozu linii lotniczej WIZZ Air. Okres zdefiniowany w Ogólnych Warunkach Przewozu linii lotniczej WIZZ Air oznacza to samo co w tych Warunkach, chyba że wskazano inaczej.

4.5. WIZZ Air wyraźnie zabrania oferowania usługi WIZZ Privilege Pass w celach komercyjnych przez członka programu lub stronę trzecią, szczególnie na aukcjach internetowych lub innych platformach internetowych.

4.6. Ta oferta jest aktualna aż do wycofania. Klient oświadcza, że zapoznał się z zasadami wyszczególnionymi w tych Warunkach.

4.7. WIZZ Air zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w każdym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. WIZZ Air poinformuje wszystkich członków o takich zmianach na swojej stronie internetowej (wizzair.com).

4.8. Wizz Air nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego wykorzystania usługi Wizz Privilege Pass, jej utraty lub ujawnienia osobom trzecim.

4.9. Te Warunki będą interpretowane i będą obowiązywać we wszystkich przypadkach zgodnie z przepisami prawa węgierskiego. Spory wynikające z tej umowy będą rozstrzygane głównie za pomocą dyskusji między stronami.


Umowa wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2015 r.

Podsumowanie

    Suma w0,00 Ft0,00 €0,00 lv0,00 Kč0,00 zł0,00 £0,00 kr0,00 lei0,00 kr0,00 din0,00 UAH0,00 kn0,00 $0,00 MKD0,00 SFr0,00 Dhs0,00 ₪0,00 KM0,00 GEL0,00 kr.