הסתיים הזמן הקצוב להפעלה

פג תוקף ההפעלה. לחץ על לחצן 'התחל מחדש את ההזמנה' כדי להתחיל מחדש את ההזמנה.