אני מאשר קובצי Cookie

קובצי Cookie באתר WIZZ AIR

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי להבטיח לך חוויה מיטבית באתר האינטרנט שלנו. אם תמשיך לגלוש באתר Wizz Air בלי לשנות את הגדרות קובצי ה- Cookie, אנו נניח כי אתה מסכים לקבל את כל קובצי ה-Cookie של אתר Wizz Air. באפשרותך לשנות את הגדרות קובצי ה-Cookie בכל עת. לרשותך מידע נוסף במסמך מדיניות קובצי Cookie.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
צ'ק-אין
הוספת תיק
מצא הזמנות (מראש

הזן את שם המשתמש שלך (כתובת דוא"ל). אנו נשלח את הסיסמה החדשה אל כתובת הדוא"ל הרשומה שלך.


הירשם

הזן פרטי Privilege Pass ולחץ על 'המשך'

מבוגר 1

מצטערים - פרטי הנוסע שלך אינם מלאים. בדוק את השדות המודגשים להלן כדי לעזור לנו להשלים את ההזמנה שלך!

שימוש בתווים מיוחדים ציין את שמך המלא בדיוק כפי שהוא מופיע במסמכי הנסיעה שלך, ללא ראשי תיבות, סימני הטעמה או תווים מיוחדים. אין הגבלה על שימוש באותיות לטיניות קטנות (a-z), אותיות לטיניות גדולות (A-Z), נקודה (.) ותו רווח ( ) לפי הצורך.

שימוש בתווים מיוחדים ציין את שמך המלא בדיוק כפי שהוא מופיע במסמכי הנסיעה שלך, ללא ראשי תיבות, סימני הטעמה או תווים מיוחדים. אין הגבלה על שימוש באותיות לטיניות קטנות (a-z), אותיות לטיניות גדולות (A-Z), נקודה (.) ותו רווח ( ) לפי הצורך.


תנאים והגבלות של WIZZ Privilege Pass

החרגות/הגבלות:

1. הגדרות

Wizz Air היא Wizz Air הונגריה בע"מ.

WIZZ Privilege Pass היא תוכנית חברות לתקופה של שנה, המזכה את החבר להוסיף שירותי עלייה מועדפת למטוס ותיק גדול לתא הנוסעים להזמנת הטיסה עבור טיסות המופעלות על-ידי Wizz Air בלי שיחויב בתשלום עבור עלייה מועדפת למטוס או בתשלום על תיק גדול לתא הנוסעים.

חבר הוא האדם המשתמש בשירותי הובלת הנוסעים של Wizz Air, ששמו נמסר כחבר במועדון Wizz Privilege Pass במהלך הרכישה של שירות Wizz Privilege Pass.

תשלום על כבודה הוא התשלום שהנוסע ישלם עבור כל פריט כבודה הנשלחת לבטן המטוס, כמוגדר באתר wizzair.com.

WIZZ Reserved Seat הוא השירות שמבטיח כי הנוסע יכול לשבת במושב בשתי השורות הראשונות של תא הנוסעים. השימוש בשירות זה כפוף להגבלות מסוימות המפורטות באתר wizzair.com.

תשלום על WIZZ Reserved Seat הוא התשלום שהנוסע ישלם עבור שירות WIZZ Reserved Seat, כמוגדר באתר wizzair.com.

תיק גדול לתא הנוסעים הוא פריט כבודה שאינה נשלחת לבטן המטוס, שהנוסעים רשאים לקחת עמם למטוס, כמוגדר במדיניות הכבודה המותרת של Wizz Air באתר wizzair.com

תשלום על תיק גדול לתא הנוסעים הוא התשלום שהנוסע ישלם עבור כל פריט תיק גדול לתא הנוסעים, כמוגדר באתר wizzair.com.

עלייה מועדפת למטוס Wizz Xpress היא שירות שמאפשר לנוסעים עלייה מועדפת למטוס.

מקום נוסף לרגליים Wizz XXLong הוא שירות שמאפשר לנוסע ליהנות מאחד המושבים הנוחים במטוס, בשורות של יציאות החירום. השימוש בשירות זה כפוף להגבלות מסוימות המפורטות באתר wizzair.com.

2. רכישת WIZZ Privilege Pass, זכויות החבר

2.1. החבר רשאי לרכוש את WIZZ Privilege Pass
- בעת ביצוע הזמנה באינטרנט ובנוסף לביצוע תשלום עבור WIZZ Privilege Pass; או
- בנפרד באתר wizzair.com

2.2. במהלך הרכישה של Wizz Privilege Pass, החבר יחויב בתשלום שנתי.

2.3. התשלום עבור WIZZ Priory Pass ניתן לשינוי על-ידי Wizz Air בכל עת ומבלי ליידע את החבר. כל גידול בתשלום השנתי ייכנס לתוקף עם החידוש של Wizz Privilege Pass.

2.4. החבר לא יהיה זכאי להחזר כלשהו על דמי חברות במועדון עקב ביטול Wizz Privilege Pass.

2.5. Wizz Privilege Pass משויך אך ורק לחבר שצוין כחבר במועדון Wizz Privilege Pass בתהליך הרכישה של שירות Wizz Privilege Pass. החבר זכאי להשתמש ב-WIZZ Privilege Pass רק בהזמנת טיסות לעצמו (כלומר, החבר יצוין כנוסע במהלך ההזמנה שבה ברצונו ליהנות מההטבה במסגרת החברות במועדון WIZZ Privilege Pass).

2.6. החבר עשוי לבחור לשדרג את שירות 'עלייה מועדפת למטוס Wizz Xpress' לשירות 'מקום נוסף לרגליים', ובמקרה זה, ביחס להזמנה הנתונה, החבר ישלם רק את ההפרש בין התשלום עבור 'עלייה מועדפת למטוס Wizz Xpress' או בתשלום עבור Wizz Reserved Seat (בהתאמה).

3. התקפות של Wizz Privilege Pass

3.1. תוקף WIZZ Privilege Pass הוא שנים עשר חודשים עוקבים, המתחילים ביום הרכישה (כלומר, ביצוע התשלום עבור WIZZ Privilege Pass) (תאריך התחלה) ומסתיימים ביום (כולל) לפני יום השנה הבא, כפי שנמדד מתאריך ההתחלה.

4. שונות

4.1. לא ניתן לרכוש חברות עבור ילדים מתחת גיל 14.

4.2. Wizz Privilege Pass אינו תקף עבור טיסות המופעלות על ידי Wizz Air Ukraine Airlines LLC.

4.3. WIZZ Privilege Pass אינו ניתן להעברה; לא ניתן לשנות את שם החבר של WIZZ Privilege Pass. על החברים להודיע ל-Wizz Air באופן מידי על כל שימוש בלתי מורשה בחברות ב-WIZZ Privilege Pass שלהם, אם נודע להם על כזה.

4.4. החברים אינם רשאים לרכוש כרטיסים באמצעות WIZZ Privilege Pass לשם מכירתם מחדש. שינוי בשם הנוסעים בהזמנה נתונה אינו אפשרי אם נעשה שימוש ב-Wizz Privilege Pass לביצוע ההזמנה. ההטבות של WIZZ Privilege Pass ישימות גם בטיסות חדשות במקרה של שינוי מרצון בטיסה או שינוי שתוכנן על-ידי WIZZ Air.

4.5. למעט כפי שמפורט בתנאים והגבלות אלה, השירותים הנרכשים מ-WIZZ Air כפופים לתנאי ההובלה הכלליים של Wizz Air. בתנאי שלא תתעורר כל סתירה, לתנאים המוגדרים בתנאי ההובלה הכלליים של Wizz Air תהיה משמעות זהה לתנאים והגבלות אלה.

4.6. Wizz Air אוסרת באופן מפורש להציע את Wizz Privilege Pass למטרות מסחריות, בייחוד באמצעות מכירות פומביות באינטרנט או דרך פלטפורמות אינטרנטיות אחרות.

4.7. הצעה זו תקפה עד לביטולה. הלקוח מצהיר כי הוא מאשר את התנאים וההגבלות הנוכחיים.

4.8. Wizz Air שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאים והגבלות אלה בכל עת, ללא הודעה מראש. WIZZ Air תיידע את כל החברים לגבי שינויים כאלה, באמצעות אתר האינטרנט שלה (wizzair.com).

4.9. Wizz Air לא תישא באחריות לשום נזק כתוצאה משימוש לרעה ב-WIZZ Privilege Pass או כתוצאה מאובדן הכרטיס או חשיפתו לגורם אחר.

4.10. תנאים והגבלות אלה יפורשו וייכנסו לתוקף מכל הבחינות בהתאם לחוקים החלים בהונגריה. מחלוקות שמתעוררות בנוגע לחוזה הנוכחי ייושבו בראש ובראשונה באמצעות דיונים בין הצדדים.


בתוקף מ-18 בדצמבר 2013

סיכום

    סכום כולל בFt 0.00€ 0.00lv 0.00Kč 0.00zł 0.00£ 0.00kr 0.00lei 0.00kr 0.00din 0.00UAH 0.00kn 0.00$ 0.00MKD 0.00SFr 0.00Dhs 0.00₪ 0.00KM 0.00GEL 0.00