אני מאשר קובצי Cookie

קובצי Cookie באתר WIZZ AIR

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי להבטיח לך חוויה מיטבית באתר האינטרנט שלנו. אם תמשיך לגלוש באתר Wizz Air בלי לשנות את הגדרות קובצי ה- Cookie, אנו נניח כי אתה מסכים לקבל את כל קובצי ה-Cookie של אתר Wizz Air. באפשרותך לשנות את הגדרות קובצי ה-Cookie בכל עת. לרשותך מידע נוסף במסמך מדיניות קובצי Cookie.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
צ'ק-אין
הוספת תיק
מצא הזמנות (מראש

הזן את שם המשתמש שלך (כתובת דוא"ל). אנו נשלח את הסיסמה החדשה אל כתובת הדוא"ל הרשומה שלך.


הירשם

הזן פרטי Privilege Pass ולחץ על 'המשך'

מבוגר 1

מצטערים - פרטי הנוסע שלך אינם מלאים. בדוק את השדות המודגשים להלן כדי לעזור לנו להשלים את ההזמנה שלך!

שימוש בתווים מיוחדים ציין את שמך המלא בדיוק כפי שהוא מופיע במסמכי הנסיעה שלך, ללא ראשי תיבות, סימני הטעמה או תווים מיוחדים. אין הגבלה על שימוש באותיות לטיניות קטנות (a-z), אותיות לטיניות גדולות (A-Z), נקודה (.) ותו רווח ( ) לפי הצורך.

שימוש בתווים מיוחדים ציין את שמך המלא בדיוק כפי שהוא מופיע במסמכי הנסיעה שלך, ללא ראשי תיבות, סימני הטעמה או תווים מיוחדים. אין הגבלה על שימוש באותיות לטיניות קטנות (a-z), אותיות לטיניות גדולות (A-Z), נקודה (.) ותו רווח ( ) לפי הצורך.


תנאים והגבלות של WIZZ Privilege Pass

יוצאים מן הכלל/מגבלות:

1. הגדרות

'תשלום על כבודה' פירושו התשלום כפי שהוגדר באתר wizzair.com ושבו יחויב הנוסע עבור כל פריט של כבודה שהופקדה.

'מרווח נוסף לרגליים' פירושו השירות המאפשר לנוסע לשבת באחד המושבים הנוחים ביותר במטוס, בשורות של יציאות החירום. השימוש בשירות זה כפוף למגבלות מסוימות. תוכל לעיין במגבלות אלה באתר wizzair.com.

'מושב בשורה הראשונה' פירושו שירות המבטיח שהנוסע יכול לשבת במושב בשורה הראשונה בתא הנוסעים. השימוש בשירות זה כפוף למגבלות מסוימות. תוכל לעיין במגבלות אלה באתר wizzair.com.

'תיק גדול לתא הנוסעים' פירושו פריט אחד של כבודה שלא הופקדה, שהנוסעים רשאים להעלות למטוס כפי שמוגדר במדיניות הכבודה המותרת של Wizz Air באתר wizzair.com

'תשלום על תיק גדול לתא הנוסעים' פירושו התשלום כפי שהוגדר באתר wizzair.com ושבו יחויב הנוסע עבור כל פריט של תיק גדול לתא הנוסעים.

'חבר' פירושו אדם המשתמש בשירותי הנסיעות של Wizz Air וששמו צוין כחבר ב-WIZZ Privilege Pass במהלך רכישת כרטיס WIZZ Privilege Pass.

'עלייה מועדפת למטוס' פירושו השירות שמאפשר לנוסעים לקבל קדימות בעלייה למטוס.

'תשלום על בחירת מושב' פירושו התשלום שבו יחויב הנוסע תמורת כל מושב שנבחר בנפרד, כפי שהוגדר באתר wizzair.com.

'מושב בחזית' פירושו שירות המבטיח שהנוסע יכול לשבת במושב בשורות הראשונות, שורות 2-4 במטוס A320 ושורות 2-5 בתנא הנוסעים במטוס A321. השימוש בשירות זה כפוף למגבלות מסוימות. תוכל לעיין במגבלות אלה באתר wizzair.com.

Wizz Air פירושו Wizz Air Hungary Ltd.

WIZZ Privilege Pass פירושו תכנית חברות למשך שנה, המעניקה לחבר זכות להוסיף עדיפות בעלייה למטוס, בחירת כל מושב במטוס (כולל מושב בשורה הראשונה, מושב בחזית ומושב עם מרווח נוסף לרגליים) ותיק גדול לתא הנוסעים להזמנת טיסה בטיסות המופעלות על ידי Wizz Air ללא חיוב נוסף בתשלום על עדיפות בעלייה למטוס, תשלום על בחירת מושב או תשלום על תיק גדול לתא הנוסעים.

2. רכישת WIZZ Privilege Pass, זכויות החבר

2.1.  החבר רשאי לרכוש את כרטיס WIZZ Privilege Pass
-       בעת ביצוע הזמנה באינטרנט בלוויית תשלום עבור WIZZ Privilege Pass; או
-       בנפרד באתר wizzair.com

2.2.  בעת רכישת WIZZ Privilege Pass, החבר יחויב בתשלום שנתי.

2.3. התשלום תמורת WIZZ Priority Pass כפוף לשינויים ש-Wizz Air רשאית לבצע בכל עת ללא הודעה מראש לחבר. כל עלייה בתשלום השנתי תיכנס לתוקף בעת החידוש של WIZZ Privilege Pass.

2.4. החברים לא יהיו זכאים להחזר כספי של דמי התשלום בעת הביטול של WIZZ Privilege Pass.

2.5. WIZZ Privilege Pass שייך אך ורק לחבר שצוין כחבר ב-WIZZ Privilege Pass במהלך הרכישה של WIZZ Privilege Pass. החבר רשאי להשתמש ב-WIZZ Privilege Pass אך ורק עבור הזמנות הטיסות שלו (כלומר, החבר יזדהה כנוסע במהלך הזמנת הטיסה שברצונו לנצל בה את חברותו ב-WIZZ Privilege Pass).

2.6. החבר לא יוכל לשדרג את האפשרות של תיק גדול לתא הנוסעים הניתנת ללא תשלום לאפשרות של כבודה שהופקדה דרך "הוסף שירות" בסעיפים "ההזמנות שלי", "הזמנות" או "צ'ק-אין".

3. התוקף של WIZZ Privilege Pass

3.1. תקופת התוקף של WIZZ Privilege Pass היא תקופה של שנים עשר חודשים רצופים, החל מיום הרכישה (כלומר, התשלום תמורת WIZZ Privilege Pass, תאריך ההתחלה) וכלה ביום (כולל) שלפני תחילת השנה השנייה מתאריך ההתחלה.

4. שונות

4.1. החברות אינה פתוחה לילדים מתחת לגיל 14.

4.2. WIZZ Privilege Pass אינו ניתן להעברה; לא ניתן לשנות את שם החבר בכרטיס WIZZ Privilege Pass. החברים נדרשים להודיע מידית ל-Wizz Air על כל גילוי של שימוש לא מורשה בכרטיס WIZZ Privilege Pass השייך להם.

4.3. החברים אינם רשאים לרכוש כרטיסים באמצעות WIZZ Privilege Pass במטרה למכור אותם מחדש. בנוסף אין אפשרות לשנות את שם הנוסעים בהזמנה נתונה, אם נעשה שימוש ב-WIZZ Privilege Pass לביצוע ההזמנה. ניתן להשתמש בהטבות של WIZZ Privilege Pass גם בטיסה החדשה במקרה של שינוי טיסה מרצון או שינוי של לוח הזמנים על ידי Wizz Air.

4.4. מלבד כפי שצוין בתנאים ובהגבלות הנוכחיים, השירותים שנרכשו מ-Wizz Air יהיו כפופים לתנאי התובלה הכלליים של Wizz Air. אלא אם נאמר אחרת במסמך זה, המונחים המוגדרים בתנאי התובלה הכלליים של Wizz Air הם בעלי אותה משמעות כמו בתנאים ובהגבלות שלעיל.

4.5. Wizz Air אוסרת במפורש על הצעת WIZZ Privilege Pass למטרות מסחריות על ידי חבר או צד שלישי, בפרט במכירות פומביות באינטרנט או בפלטפורמות מבוססות אינטרנט אחרות.

4.6. הצעה זו תהיה בתוקף עד לביטולה. הלקוח מצהיר כי הוא מאשר את התנאים המופיעים בתנאים ובהגבלות.

4.7. Wizz Air שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים בתנאים ובהגבלות אלה בכל עת ללא הודעה מראש. Wizz Air תודיע לכל החברים על תיקונים כאלה באתר החברה (wizzair.com).

4.8. Wizz Air לא תישא בחבות לכל נזק העולה מכל סוג של שימוש לרעה ב-WIZZ Privilege Pass או מאובדן הכרטיס או העברתו לכל אדם.

4.9. תנאים והגבלות אלה יפורשו ויהיו תקפים בכל מובן בהתאם לחוקים החלים בהונגריה. ערעורים העולם מהחוזה הנוכחי ייפתרו בעיקר באמצעות דיונים בין הצדדים.


בתוקף החל מ-8 באפריל 2015

סיכום

    סכום כולל בFt 0.00€ 0.00lv 0.00Kč 0.00zł 0.00£ 0.00kr 0.00lei 0.00kr 0.00din 0.00UAH 0.00kn 0.00$ 0.00MKD 0.00SFr 0.00Dhs 0.00₪ 0.00KM 0.00GEL 0.00kr. 0.00