Povoluji soubory cookie

Soubory cookie na webových stránkách společnosti Wizz Air

Soubory cookies používáme, abychom vám poskytli ty nejlepší zážitky na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení webu Wizz Air, aniž byste změnili nastavení vašich cookies, budeme předpokládat, že souhlasíte s přijímáním všech souborů cookies na webu Wizz Air. Nastavení cookies můžete změnit kdykoliv. Více informací lze nalézt v našich Zásadách o používání souborů cookies.

Wizz Air

Wizz AirWizz

myWizz
myWizz
Check-in
PŘIDAT ZAVAZADLO
Vyhledat rezervace

Zadejte uživatelské jméno (e-mailová adresa). Zašleme vám nové heslo na vaši registrovanou e-mailovou adresu.


Zaregistrovat se

Zadejte informace pro Privilege Pass a stiskněte pokračovat

Dospělý 1

Omlouváme se - vaše údaje pasažéra nejsou úplné. Podívejte se na níže zvýrazněná pole a pomozte nám dokončit vaši rezervaci, prosím!

POUŽITÍ SPECIÁLNÍCH ZNAKŮ  Uveďte své celé jméno přesně tak, jak je uvedeno ve vašich cestovních dokladech, bez jakýchkoli iniciál, rozlišovacích znamének nebo speciálních znaků. Neváhejte použít velká písmena (A-Z), malá písmena (a-), tečky (.) a mezery ( ), dle potřeby.

POUŽITÍ SPECIÁLNÍCH ZNAKŮ  Uveďte své celé jméno přesně tak, jak je uvedeno ve vašich cestovních dokladech, bez jakýchkoli iniciál, rozlišovacích znamének nebo speciálních znaků. Neváhejte použít velká písmena (A-Z), malá písmena (a-), tečky (.) a mezery ( ), dle potřeby.


SMLUVNÍ PODMÍNKY služby WIZZ Privilege Pass

Výjimky/omezení:

1. Definice

Poplatek za zavazadlo označuje poplatek definovaný na webových stránkách wizzair.com, který cestující zaplatí za každé odbavené zavazadlo.

Větší prostor pro nohy označuje službu, která cestujícímu umožňuje sedět na jednom z nejpohodlnějších sedadel v letadle umístěných v řadách u nouzových východů. Tato služba podléhá určitým omezením, která si můžete zkontrolovat na webových stránkách wizzair.com.

Sedadlo v přední řadě označuje službu, která cestujícímu umožňuje sedět na sedadle v první řadě kabiny. Tato služba podléhá určitým omezením, která si můžete zkontrolovat na webových stránkách wizzair.com.

Velké kabinové zavazadlo označuje jeden kus neodbaveného zavazadla, která jsou si cestující oprávněni s sebou vzít na palubu letadla tak, jak je definováno v oddíle Limity stanovené pro zavazadla na webových stránkách wizzair.com

Poplatek za velké kabinové zavazadlo označuje poplatek definovaný na webových stránkách wizzair.com, který cestující zaplatí za každé velké kabinové zavazadlo.

Člen označuje osobu využívající služby osobní dopravy společnosti Wizz Air a jehož jméno se při koupi služby WIZZ Privilege Pass udává jako jméno uživatele služby WIZZ Privilege Pass.

Přednostní nástup označuje službu, která cestujícímu umožňuje přednostní nástup na palubu letadla.

Poplatek za výběr sedadel označuje poplatek, který cestující zaplatí za každé sedadlo, pokud bylo individuálně vybráno tak, jak je definováno na webových stránkách wizzair.com.

Sedadlo v přední části označuje službu, která cestujícímu umožňuje sedět na sedadle v prvních 2–4 řadách letadla A320 či prvních 2–5 řadách kabiny letadla A321. Tato služba podléhá určitým omezením, která si můžete zkontrolovat na webových stránkách wizzair.com.

Wizz Air označuje společnost Wizz Air Hungary Ltd.

Služba WIZZ Privilege Pass označuje 12měsíční členský program, který člena opravňuje k přednostnímu nástupu, výběru jakéhokoli sedadla (včetně sedadla v přední řadě, sedadla v přední části a sedadla s větším prostorem pro nohy) a velkého kabinového zavazadla u rezervací letů provozovaných společností Wizz Air, aniž by byl účtován poplatek za přednostní nástup, poplatek za výběr sedadel či poplatek za velké kabinové zavazadlo.

2. Zakoupení služby WIZZ Privilege Pass, členská práva

2.1.  Člen si může zakoupit službu WIZZ Privilege Pass
-       pomocí online rezervace spolu se zaplacením poplatku za službu WIZZ Privilege Pass; nebo
-       zvlášť na webových stránkách wizzair.com

2.2.  Při koupi služby WIZZ Privilege Pass bude členovi účtován roční poplatek.

2.3. Služba WIZZ Priority Pass může být společností Wizz Air kdykoli změněna bez oznámení členům. Jakékoli zvýšení ročního členského poplatku nabývá platnosti při obnovování služby WIZZ Privilege Pass.

2.4. V případě zrušení služby WIZZ Privilege Pass členům nevzniká nárok na vrácení žádných registračních poplatků.

2.5. Službu WIZZ Privilege Pass může využívat pouze člen, který byl při koupi služby WIZZ Privilege Pass označen jako uživatel služby WIZZ Privilege Pass. Člen je oprávněn využívat službu WIZZ Privilege Pass pouze během vlastních rezervací letů (tj. člen musí být při rezervaci, u které chce čerpat výhod služby WIZZ Privilege Pass, uveden jako cestující).

2.6. Člen nemůže pomocí tlačítka „Přidat službu“ v oddíle „Moje rezervace“, „Rezervace“ nebo „Check‑in“ změnit velké kabinové zavazadlo zdarma na odbavené zavazadlo.

3. Platnost služby WIZZ Privilege Pass

3.1. Platnost služby WIZZ Privilege Pass trvá 12 po sobě jdoucích měsíců začínajících dnem zakoupení služby (tj. platba poplatku za službu WIZZ Privilege Pass, datum zahájení) a končícím dnem (včetně) před uplynutím jednoho roku od data zahájení.

4. Různé

4.1. Členství není k dispozici pro děti mladší 14 let.

4.2. Služba WIZZ Privilege Pass je nepřenosná a změna jména člena u dané služby WIZZ Privilege Pass není možná. Členové musí ihned vyrozumět společnost Wizz Air, pokud zjistí jakýkoli případ zneužití své služby WIZZ Privilege Pass.

4.3. Členové nemohou kupovat letenky pomocí služby WIZZ Privilege Pass za účelem jejich opětovného prodeje. Pokud byla při rezervaci využita služba WIZZ Privilege Pass, není u dané rezervace možná ani změna jmen cestujících. Výhody služby WIZZ Privilege Pass platí také na nových letech v případě dobrovolné změny letu nebo změny letového řádu provedené společností Wizz Air.

4.4. Kromě podmínek specifikovaných v aktuálních smluvních podmínkách budou služby zakoupené od společnosti Wizz Air podléhat všeobecným přepravním podmínkám společnosti Wizz Air. Pokud není stanoveno jinak, označují všechny termíny definované ve všeobecných přepravních podmínkách společnosti Wizz Air stejné koncepty jako v těchto smluvních podmínkách.

4.5. Společnost Wizz Air členům i třetím stranám výslovně zakazuje nabízení služby WIZZ Privilege Pass pro komerční účely, zejména v internetových aukcích či jiných webových platformách.

4.6. Tato nabídka platí až do odvolání. Zákazník tímto prohlašuje, že potvrzuje podmínky aktuálních smluvních podmínek.

4.7. Společnost Wizz Air si vyhrazuje právo tyto podmínky upravit či doplnit bez předchozího upozornění. Členy bude o takových změnách informovat na svém webu (wizzair.com).

4.8. Společnost Wizz Air nezodpovídá za žádné škody v důsledku zneužití služby WIZZ Privilege Pass, ztráty příslušné průkazky či její poskytnutí jiné osobě.

4.9. Tyto smluvní podmínky budou ve všech ohledech vykládány a vstoupí v platnost v souladu s maďarskými zákony. Spory vzniklé v důsledku aktuální smlouvy budou primárně vypořádávány formou jednání mezi stranami.


Počátek účinnosti: 8. dubna 2015

Souhrn

    Celkem0,00 Ft0,00 €0,00 lv0,00 Kč0,00 zł0,00 £0,00 kr0,00 lei0,00 kr0,00 din0,00 UAH0,00 kn0,00 $0,00 MKD0,00 SFr0,00 Dhs0,00 ₪0,00 KM0,00 GEL0,00 kr.